Minimeringsmästarna är en tävling där hushåll tävlar i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. I mars 2017 startar den andra omgången av projektet.

Deltagarna i Minimeringsmästarna får lära sig mer om miljöpåverkan och avfallsminimering genom tematräffar och utmaningar. Årets teman är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion. Exempel på tidigare utmaningar är att laga mat på rester, dela verktyg med grannen och att kemikaliebanta sitt hem. Deltagarna väger även sina avfallsmängder vid vissa tidpunkter under året för att följa utvecklingen. I slutet av året utses en Minimeringsmästare. Förra omgången lyckades deltagarna minska sina avfallsmängder med 50%!

Minimeringsmästarna 2017 startar i mars och deltagarna kommer att blogga om sina erfarenheter här på hemsidan så att andra kan inspireras till att följa deras exempel.

Bakom Minimeringsmästarna 2017 står Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Bostadsbolaget, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun.  Arbetet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med stöd från Västra Götalandsregionen. Projektet är en del av det långsiktiga projektet ”Räkna till 10” som utgår från den regionala avfallsplanen A2020.