top of page

Så här kan du delta i kollaborativ konsumtion


Skribent: Emma Öhrwall, humanekolog och ordförande för föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg


Hyra

Hyra är den del av kollaborativ konsumtion som många känner till och också den delen som mest liknar den traditionella konsumtionen. Kärnan handlar om tillgång framför ägande. Tillgång till exempelvis; ett boende, en kontorsplats, kläder eller en tjänst, genom betalning.

Istället för hotell kan du hyra boendet för semesterresan via digitala plattformar, där privatpersoner hyr ut sitt boende eller delar av boendet. Istället för att äga en bil så kan du hyra en bil via någon av de kommersiella bilpoolerna eller varför inte hyra en kontorsplats i ett ”Coworking Space” (Öppet kontor). Då får du tillgång till både kontorsutrustning, kontorsplats, mötesrum men också gemenskap och chansen att dela idéer, kontakter och kunskap med likasinnade. Istället för att köpa nya kläder under graviditeten eller inför festen, kan du hyra dina kläder genom ett klädotek.


Exempel på hyra:


Byta

Utbyte av saker, färdigheter, tjänster eller tid utan ett bytesmedel (byteshandel).

Byta är inget nytt men i och med internet och det senaste uppsvinget av kollaborativ konsumtion dyker det upp nya sätt att byta allt från leksaker till kläder. När det kommer till byta drivs det oftast av att det finns ett överflöd av prylar och att deltagaren vill byta bort en del av sitt överflöd.


Exempel på byta:Låna

Låna hela saker eller människors kompetens eller tid för en tidsperiod utan betalning.

Även om vi ser många aktiviteter eller tjänster som lån behöver det inte klassas som lån, om vi utgår från definitionen ovanför eftersom lån då endast sker utan betalning. Vi är många som lånar saker från våra vänner och familj och det blir vanligare att låna mellan grannar och främlingar. Liksom hyra är drivkraften många gånger att få tillgång till något istället för att äga. Den kanske mest kända tjänsten för lån, är så klart våra kommunala bibliotek. Vi ser också en trend i Sverige där biblioteken börjar låna ut mer än bara böcker, det kan vara exempelvis en elcykel (Mölndal & Orust) eller gåstavar (Majorna).


Exempel på låna:Dela

Dela lika eller dela av överflöd, låta någon använda delar av det du har.

Dela kan ske med både betalning och utan betalning, men sker betalning så är det för ett självkostnadspris och inte i vinstsyfte som det kan vara med hyra. Människor delar bland annat middagar, fordon, yta och kunskap. Delandet grundar sig framförallt i gemenskap och tillit mellan människor.


Exempel på dela:Gåva

Någonting som ges frivilligt utan motkrav.

I och med överflöd och en allt tydligare trend mot antikonsumtion och minimalism, har det uppkommit många nya sätt att skänka saker de senaste åren. Vi kan se allt från gratisbutiker till kartor över överflödig frukt i någons trädgård.


Exempel på gåva:


Comments


bottom of page