top of page

Konsumtionskollen - hur kan du handla mer hållbart?


Hur kan vi få hjälp att tygla våra konsumtionslustar? Vi kan exempelvis prova några olika reflektionsövningar för att vaccinera oss mot eventuella köplustar som kan överfalla oss!


Hur många timmar kostar den?

När du ska köpa något, fråga dig hur många timmar du behöver jobba för att köpa det. Räkna in pendlingstid och annan tid jobbet ger upphov till. Fråga dig: är det värt att jobba 32 timmar för att köpa denna? Eller hoppa över det och ta tjänstledigt 4 dagar?


Vad kan jag göra istället för att köpa det?

Ta ledigt, köpa något mer hållbart, som en kulturupplevelse?


Hur länge kommer jag att vara glad för det jag står i begrepp att köpa?

Vi vänjer oss och glädjen för inköpta saker avtar ofta snabbt. Forskarna kallar det habitueringseffekten.


Vad är det egentligen för fel på den jag har?

Det händer att vi byter ut fullt fungerade saker och hakar på en trend eller låter oss förledas av en ny finess – som vi kanske inte ens kommer att använda.


Hur mycket kommer jag att använda den?

Gör en prognos – vad kommer denna att kosta mig per tim beräknad användning. Eller per tillfälle. Vissa saker används mycket lite. En borrmaskin beräknas användas i 27 minuter.


Mest värdefulla konsumtion de senaste 5 åren?

Reflektion som kan bli en guide för framtida konsumtion. Skriv ner de 5 saker du köpt de senaste 5 åren som gett dig mest välbefinnande per krona. Skriv sedan ner de 5 saker som gett dig minst.


Är du konsumist?

Är du på gång att köpa något materiellt för att stilla ett icke materiellt behov? Vilket icke materiellt behov i så fall? Tror du det fungerar?


Vilket budskap sänder reklamen?

Det kan vara både underhållande och upplysande att reflektera över vad reklamen säger till oss. Vad tror reklammakarna egentligen om oss? Vilken knapp trycker de på nu?


Vad röstar du på?

Varje gång (nästan) vi ska köpa något kan vi välja mer eller mindre hållbara alternativ. 100-lappen och kontokortsdraget är en röst på det ena eller andra. Vilken framtid röstar du på?


Vad går att dela med andra?

Måste vi äga allt själva? Vem kan jag dela med? Grannar, vänner, släkt?


Comments


bottom of page