top of page

Utmaningar:

Farligt avfall

Av allt avfall som slängs från hushåll i Sverige klassas ungefär 9% som farligt avfall. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, frätande, cancerframkallande, miljöfarligt, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt. Detta kan till exempel handla om olika typer av elektronik, färger, sprayburkar, batterier och lösningsmedel.

 

Farligt avfall måste hanteras på rätt sätt, eftersom det skapa stora problem för människor, djur och miljön om det hamnar på fel ställe. Farligt avfall som sprids i naturen kan dessutom stanna kvar väldigt länge och färdas vidare genom luften och vatten. Att sortera sitt farliga avfall på bästa sätt är därför viktigt men kan dessutom vara lätt och säkert både för dig själv och miljön! Här är tre tips:

 

- Lägg märke till produkter hemma som bär på symboler som markerar farliga ämnen.

- Se till att inte blanda olika typer av farligt avfall när det är dags att slänga dem.

- Handla produkter som bär på en miljömärkning.

 

Om produkten inte är tom är extra viktigt att se till att farligt avfall är väl försluten och inte läcker. Gärna kan den vara kvar i dess originalförpackning. Vissa varubutiker har börjat ta emot farligt avfall men du kan alltid sortera det på återvinningscentraler, miljöstationer samt farligt avfallbilar.

Inventera och
byt ut kemikalier

3p

Inventera vilka kemikalier du har i ditt hem.

Byt ut minst tre kemikaliefyllda produkter mot någon produkt utan eller med mindre kemikalier

Reflektera över

Har du fler eller färre kemikalieprodukter än du trodde?

 

Vilka produkter använder du dagligen som innehåller kemikalier?

 

Vilka produkter valde du att byta ut och varför?

 

Finns det någon produkt du aldrig skulle kunna tänka dig att byta ut?

Elektronikrensning

2p

De flesta har mängder av gammal elektronik hemma i lådor, på vinden och i förråd. Rensa ut din gamla elektronik och sälj, skänk eller återvinn den.

Reflektera över

Hur mycket elektronik hittade du hemma? Väg gärna!

Var det saker som fortfarande var användbara?

Om ja, varför används de inte?

Husmorstips

1p

Testa ett husmorstips, från internet, sociala medier eller kanske någon vän. Har du ett eget husmorstips?
Dela med dig!

Reflektera över

Är husmorstips något som skulle ersätta många andra kemikalier? 

Finns det några husmorstips som redan är en del av din vardag?

Barnutmaningar

Dessa ger inga poäng i tävlingen men är ett sätt för barnen att vara mer delaktiga i minimeringsmästarna! 

Gå på kemikaliejakt hemma! Leta tillsammans efter kemikalier hemma
och prata varför de är farligt avfall.

Gör eget slime utan kemikalier! 
Prata gärna om skillnad i känsla och lukt jämfört med köpt slime.

 

Spela spelet ”Hitta farorna i Hannas hus”

bottom of page