Utmaningar:

Delande

Under varje temaperiod ges minimeringsmästarna ett antal utmaningar kopplat till de olika temana. Varje utmaning är värd olika poäng som minimeringsmästarna har chans att samla ihop genom att fullfölja utmaningarna. I slutet av perioden rapporterar de tävlande hushållen och de digitala minimeringsmästarna in sina avklarade utmaningar här på hemsidan. 

Anordna en bytardag

3p

Kan vara stort eller litet. Du kan byta vad som helst för prylar eller kläder men det kan underlätta med ett tema, till exempel sport eller barnprylar. 

Reflektera över

Hur gick bytardagen? Var det stort intresse?

 

Reagerade de som du bjöd in på samma sätt som du trodde?

 

Valde du något speciellt tema? Varför?

Delande i grannskapet

2p

Prata med dina grannar eller vänner som bor i närheten om det finns något ni kanske skulle kunna dela på. Det kan till exempel vara slagborr, gräsklippare eller stege.  

Reflektera över

Hittade du några som ville dela saker och tjänster?

 

Hur stort var intresset i grannskapet?

 

Vad valde ni att dela på? Och hur löste ni det praktiska?

Ladda ner utlåningsmärken HÄR

Testa delning

1p

Testa någon form av delning av något du tidigare inte delat. Det kan t.ex. vara att låna, byta eller hyra något. 

Reflektera över

Hur kändes det att dela?

 

Vad mer skulle du kunna tänka dig att dela med andra?

Barnutmaningar

Dessa ger inga poäng i tävlingen men är ett sätt för barnen att vara mer delaktiga i minimeringsmästarna! 

Byt något med en kompis. Det kan t.ex. vara en bok, en leksak eller ett spel. 

Skapa en lånepool med sådant som inte används jämt t.ex. spel, pussel, fritidsutrustning. 

 

Skapa en vandrande kasse med spel och leksaker. Kassen kan vara hos någon en vecka och man får ta ut och lägga i nya saker.