Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av Avfall Sverige