Om oss

Minimeringsmästarnas koncept är att deltagarna går med på att försöka minska sina avfallsmängder under ett års tid. I perioder väger de sitt avfall för att se om och hur mycket detta har minskat. Deltagarna och projektledningen träffas sedan på ungefär sex tematräffar under året, exempel på teman som behandlas är matsvinn, kemikalier och textil. På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver detta får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästkommande tematräff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester.  Eftersom en viktig del i Minimeringsmästarnas koncept är att sprida information om avfallsminimering till allmänheten och andra intresserade aktörer så bloggar deltagarna om sina erfarenheter här på hemsidan, samt delar med sig av sina upplevelser i andra medier. Minimeringsmästarna 2017 startade 5 mars 2017 och pågår till slutet av februari 2018. Bakom Minimeringsmästarna 2017 står Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Göteborgs Stad genom Bostadsbolaget och Kretslopp & vatten, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun.  Arbetet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med stöd från Västra Götalandsregionen. Projektet är en del av det långsiktiga projektet ”Räkna till 10” som utgår från den regionala avfallsplanen A2020.

 

Mål

Det kortsiktiga målet är att de testhushåll som deltar ska på ett inspirerande sätt genom goda tips och råd minska sina avfallsmängder avsevärt. Det långsiktiga målet är att goda exempel från detta projekt ska sprida sig till övriga inom kommuner och verksamheter och på så sätt minska avfallsmängder inom regionen och övriga Sverige.  

 

Bakgrund

Projektet startade som en överenskommelse inom Smart Energi som en del av Klimatstrategin för Västra Götaland. Utgångspunkten var de ökande avfallsmängderna inom regionen. Då föddes idén om ett projekt som syftade till att lyfta upp goda exempel kring avfallsminimering från olika kommuner och organisationer inom regionen. Det skulle ske med hjälp av testhushåll från de olika kommunerna.   

2015 genomfördes första omgången av projektet med gott resultat. Deltagarna lyckades minska sina avfallsmängder med 50% under ett års tid. Detta är den andra omgången av projektet med samma koncept. Från och med 2017 ingår Minimeringsmästarna i Göteborgsregionens kommunalförbunds satsning ”Räkna till 10” som utgår från den regionala avfallsplanen A2020 (mer information om ”Räkna till 10” här: www.raknatill10.se)

Minimeringsmästarna fokuserar på de avfallsströmmar som Naturvårdsverket pekar ut som särskilt viktiga. Det är matsvinn, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall. De alstrar antingen mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kg vara, räknat från att varan produceras till att den blir avfall.