Om oss

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på flera tematräffar under året. Temana är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion. På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästa träff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester. Minimeringsmästarna bloggar om sina erfarenheter här på hemsidan och delar även med sig av tips och inspiration på Facebook och Instagram.

Minimeringsmästarna initierades och drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finns i kommunerna Ale, Borås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka. Lerum, Mark, Nyköping, Svenljunga och Trosa. Projektet finansieras av GR, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Sörmland och deltagande kommuner.

 

Bakgrund

Projektet startade som en överenskommelse inom Smart Energi som en del av Klimatstrategin för Västra Götaland. Utgångspunkten var de ökande avfallsmängderna inom regionen. Då föddes idén om ett projekt som syftade till att lyfta upp goda exempel kring avfallsminimering från olika kommuner och organisationer inom regionen.

Naturvårdsverket har pekat ut matsvinn, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall som särskilt viktigt ur ett avfallsperspektiv. De alstrar antingen mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kg vara, räknat från att varan produceras till att den blir avfall. Av dessa fokuserar Minimeringsmästarna på matsvinn och textil.  2015 genomfördes första omgången av projektet med gott resultat. Deltagarna lyckades minska sina avfallsmängder med 50% under ett års tid.