Hushåll

 Ale

Familjen Lagerkvist

 

 

 

 

 

 

Borås

Familjen Johansson

Familjen Thornander

Familjen Brofjärd

 

 

 

 

 

Familjen Fagerström

Familjen Boman

 

 

 

 

 

 

Göteborg

Familjen Söhnchen/Kjellerup

Familjen Selmeryd

Familjen Sandström

 

 

 

 

 

 

Härryda

Familjen Henningsson

Familjen Saltin

Familjen Lundgren

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka

Familjen Dybeck/Cederlund

Familjen Jagetun

Familjen Andersson/Braz

 

 

 

 

 

 

 

Kungälv

Familjen Jonsson

Familjen Olofsson/Magnusson

Ann Wihley

 

 

 

 

 

 

 

Kent Aulin

Familjen Andrén/Agerling

 

 

 

 

 

 

 

Lerum

Familjen Lagerdahl

Susanne Söfgren

Familjen Wetterlundh

 

 

 

 

 

 

 

Familjen Häglund/Mörck

Maria Artborg

 

 

 

 

 

 

Mark

Bodil Valter

Fanny Hult

Familjen Carlsson

 

 

 

 

 

Familjen Strömberg

 

 

 

 

 

 

Svenljunga

Marianne Josefsson

Familjen Hamm

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIT: Några hushåll saknar bild. Sidan uppdateras.